EVA

GAYRİMENKUL DEĞERLEMEDE "GERÇEK PROFESYONELLİK

Gayrimenkul sektöründeki uzun yıllara dayanan tecrübemizle; değerleme, danışmanlık, en iyi kullanım etüdü, proje değerleme, piyasa araştırmaları konularında, dünya standartlarında bağımsız, tarafsız, bilimsel hizmet vermekteyiz. Ayrıca, makine ve ekipman konusundaki değerleme ihtiyaçlarınızı sektörde uzun yıllardır tecrübesi olan uzman mühendis çalışanlarımızla sağlamaktayız. Bizimle çalışmayı tercih etmeniz durumunda, gayrimenkul sektöründeki uzun yıllardan gelen tecrübemizle sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyarız...

Çalışmalarımız IVSC (Uluslararası Değerleme Standartları)’ye uygun olarak yapılmakta olup, müşterilerimizin bilgilerini gizlilik prensibi çerçevesinde korumak en önemli etik kurallarımızdandır. Hazırladığımız raporlar, müşterilerimizin yazılı onayı olmaksızın hiçbir kurum ve kuruluşla paylaşılmaz.

Gayrimenkul sektörü ile ilgili tüm sorularınız, danışmak istediğiniz konular ve gayrimenkul değerlemede “gerçek profesyonellikle” tanışmak için lütfen bizi arayınız.

 

Şirketimizin İsmi Nereden Geliyor?

EVA, Earned Value Analysis ve Economic Value Added tekniklerinin kısa adıdır. Ayrıca “değerlendirme” anlamına gelen İngilizce “evaluation” kelimesinin kısaltılmış halidir.           

Economic Value Added (EVA): Ekonomik Katma Değer anlamına gelmektedir. Bu teknik Stern Steward &Co tarafından finansal   hayata kazandırılmış tescilli bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın temel felsefesi işletme sahipleri açısında yaratılan değerin doğru bir  şekilde ölçülmesi ve maksimize edilmesidir.

Evaluation:  Değerlendirme, bir proje hakkında karar verebilmek için toplanan bilgilerin kontrol edilerek kullanılmasıdır.  Aynı zamanda, bu bilgilerin değişimlerinin ve gelişimlerinin izlenerek kullanılmasıdır. Değerlendirme, herkesçe kabul edilmiş sorulara cevap vermeyi ve özel durumlar karşısında karar vermeyi amaçlar. Diğer araştırmalar gibi, iyi bir değerlendirme için, veriler sistematik olarak toplanıp incelenmeli ve yorumu dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Herhangi bir şeyin değerini takdir etmek ve sonrasında harekete geçmek değerlendirmenin ayırt edici bir özelliğidir. Değerlendirme çalışmaları sırasında, ortaya çıkan sonuçların kullanılması amaçlanmaktadır.  

Earned Value Analysis (EVA): Kazanılmış Değer Analizi anlamına gelmektedir. Standart bir işletme ölçümleme metodu olarak bu yöntem; bir projenin  gelişim sürecinde planlananla gerçekleşen arasındaki farkın;  projenin tahmini bitiş tarihini ve bitiş maliyetini öngörerek, proje getirisi açısından analiz edilmesidir.