İnşaat İlerleme - Teknik Hizmetler

İnşaat İlerleme - Teknik Hizmetler 

Finansal Kurumlar için Hizmetler
 • Verilen Büyük Hacimli Kredilerin  İzlenmesine Yönelik Düzenli Raporlama Hizmetleri  (Lüks Konut Projeleri, AVM, İş Merkezi, HES Tesisleri..vb)
İnşaat Gelişimi İzleme Raporları
Yatırım Harcama Kontrol Raporları

Gayrimenkul yatırımcıları ve finans kurumları, yatırım projelerinin geliştirilmesi sırasında bağımsız ve profesyonel yaklaşımlarla teknik danışmanlık ihtiyacı duymaktadır. Şirketimiz bünyesinde aşağıdaki hizmetler uzman kadromuzca verilmektedir.

 • Kredi Kontrol Hizmetleri
 • Proje İlerleme Denetim Raporlarının hazırlanması  
 • Bina Alanlarının Yasal ve Mevcut Kullanım Durumunun İncelemesi
 • Resmi Belgelerin Analizi ve raporlanması
 • Teknik Durum Tespiti ve Değerlendirme (Technical Due Diligence)
 Hangi İşlemlerde Teknik Danışmanlık İhtiyacı Duyulabilir?

Nitelikli ve büyük projelere kredi finansmanı sağlayan Banka ve Finansman Kuruluşları kullandırdıkları kredilerin serbest bırakılma aşamasında projelerle ilgili bağımsız ve profesyonel yaklaşımlarla bir  “İnşaat Yatırım İlerleme  Raporu” ihtiyacı duymaktadır. 

 • Bu hizmet verilirken uzmanlarımız tarafından aşağıdaki konular kontrol edilmektedir:
 • Proje ilerleme durum tespiti ve iş programı kontrolü
 • Güncel Maliyetler
 • Harcama Kontrolleri
 • Gerçekleşen ve bütçelenen maliyetlerin uygunluğunun karşılaştırılması ve kredi finansörüne raporlanması

Ayrıca yerli ve yabancıların yapmayı düşündükleri yatırımlarda yapıların fiziki alanlarının resmi belgelerdeki ölçülerle uyumluluğunun ölçülmesi ve farklılık varsa bunların belirlenmesi, binaların fiziksel kondisyonlarının incelenerek raporlanması hizmeti verilmektedir.