Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gayrimenkul Değerlemesi

Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gayrimenkul Değerlemesi

13.05.2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yabancıların, Türk Vatandaşlığını kazanabilmeleri için 400.000,-USD değerinde taşınmaz satın almaları yeterli olacaktır. Daha önce 250.000,-USD olan minimum satın alma bedeli 400.000,-USD'a çıkarılmıştır.

Gayrimenkulün tapuda beyan edilen değerinin 400.000 USD’nin üzerinde olup olmadığını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Değerleme Şirketleri ve BDDK listesinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Şirketleri tarafından hazırlanmış değerleme raporlarınca onaylanır. 

EVA olarak, SPK tarafından kabul edilen, geçerli bir lisansa sahip değerleme uzmanları tarafından, uluslararası değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış, piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporu hazırlanması aşamasında, hizmet vermekteyiz.

Türkiye'de Yabancıların Taşınmaz Edinimi Rehberi:

https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/yabancilarin-tasinmaz-edinim-rehberi

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220513.pdf

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/vatandaslik_icin_sss-03-01-2019.pdf