Makine Tesis Değerleme

Makine Tesis Değerleme

Şirketimiz, gayrimenkule dayalı makine ve teçhizatların değerlemesi konusunda uzman makine mühendisleri ile hizmet vermektedir.

Şirketimiz 6 Ekim 2022 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Lisanslı Makine Değerleme Şirketleri listesine alınmıştır.
 

• Makine ve Ekipman Değerlemesi
• Makine Parkı ve Sabit Kıymet Değerlemeleri
• Sanayi Kullanımlı Tüm Makine ve Teçhizatların Değerlemesi
• Çimento Tesisleri
• Rafineriler
• Tersaneler
• Hava, Kara ve Deniz Araçları
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları Değerlemesi
• RES ve HES Tesisleri
• Taşıt Araçları Değer Tespiti