2017 Haziran Sonu İtibariyle Konut Satışlarında Son Bir Yıllık Artış %3,7

2017 Haziran ayında 97 bin 579 adet konut satıldı

2017 yılı Haziran ayında konut satışlarına baktığımızda 97.579 adet konutun satılmış olduğunu görüyoruz. 2016 yılının Haziran ayında gerçekleşen 106.187 dolayındaki satışa kıyasla  %8,1 oranında azalma yaşandı.

 

Kıyaslamayı Haziran sonu itibatiyle yapacak olursak; iki yılı kıyasladığımızda bu yıl yaklaşık %3,7 oranında artış görülüyor. Haziran sonu itibariyle 2016 yılı aynı dönemiyle  2015 yılı aynı dönemini kıyaslayacak olursak %0,67‘lik bir azalma yaşanmıştı. 

2017 yılı Haziran sonu itibariyle yapılan toplam ipotekli konut satışları 2016 yılının aynı döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışlarına kıyasla  yaklaşık %22oranında arttı. 2017 yılı Haziran ayı sonu itibariyle gerçekleşen toplam konut satışlarının içinde ipotekli satışların oranı %37,5 mertebelerinde bir önceki yılda bu oran %31,9 civarındaydı. 

Bir başka önemli veri de ilk satışlar, 2017 yılı Haziran ayı sonu itibariyle gerçekleşen ilk satışların, 2017 Haziran ayı sonu itibariyle gerçekleşen satışların toplam satışlar içindeki oranı %45 civarında. 2016 yılı aynı döneminde bu oran %46,3’idi.

İstanbul, İzmir ve Ankara özelinde bakacak olursak; Konut satışları 2017 Haziran ayı sonu itibariyle, 2016 yılı aynı dönemine nazaran İstanbul’da yaklaşık %2,46 oranında azalmış, Ankara %8,51 oranında, İzmir’de ise %2,69 oranında artış göstermiştir.

2017 Haziran ayı sonu itibariyle yabancıya satılan toplam konut adedi 9.595’dir.

 2017 yılı Haziran ayı sonu itibariyle yabancıya satılan konut adedinin toplam satışlar içindeki oranı %1,47. 2016 yılı aynı döneminde bu oran % 1,49’dir. Yıl içinde gerçekleşen gelişmeler yabancıya yapılan satışların düşmesinde bir etken.