FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMADAN HABERDAR MISINIZ?

FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMADAN HABERDAR MISINIZ?

 

Ülkemizde yaşanılan ekonomik dalgalanmalar sırasında gelir-gider dengesi bozulan ve borçlarını ödeyemeyen şirketlerin ticari hayatlarını devam ettirebilmeleri adına düzenlemeler yapılıyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB)  2019 senesin son çeyreğinde banka ve finansal kurumlara 25 milyon ve üstünde kredi borcu olan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasının resmen düzenlediğini duyurdu, ardından bu rakamı daha aşağı çekerek tüm firmalara olanak verdi.

Bu uygulama sayesinden; borçlarını ödemeye istekli olan  ancak gelir- gider dengesi bozulduğu için borçlarını ödeyemeyen firmaların ayakta kalmalarına bir olanak sağladı. Böylece nefes alma imkânı yakalayan bazı firmalar geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirerek ve istihdama katkıda bulunmaya devam edebilecek ortamı yakaladılar.

Bu uygulama Bankacılık Kanuna bir geçici madde ilave edilerek düzenlendi. Böylece iflas eden firmalar dışında kalan ve bankalara, finansal kiralama şirketlerine, faktoring şirketlerine, finansman şirketlerine borcu olan büyük ölçekli şirketler ve küçük ölçekli şirketler yararlanabilir hale geldiler. Borçlu firmalar en yüksek alacaklı kuruluşlardan birine yapılacakları müracaat ile başlayarak çerçeve anlaşması ile sonlandırılmasına olanak sağlandı.  Böylece çerçeve anlaşmasının imzalanması ile yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin icra takibi yapılması, mevcut takiplere devam edilmesi ve diğer yasal yollara başvurulmasının önü kapandı.

Düzenlenen çerçeve anlaşması ile sadece finans kurumlarına olan borçlar değil, piyasa borçları olarak adlandırabileceğimiz satıcı borçları da kapsama dâhil olacaktır. Çerçeve anlaşması imzalamış şirketlere istemeleri halinde yine lider finans şirketi tarafından işletme sermayesi de verilebilecektir.

Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti ve finansal yeniden yapılandırmanın uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirme; bağımsız denetim kuruluşlarına, Çerçeve Anlaşmaları kapsamında belirlenecek yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip kuruluşlara veya borçlu tarafından kabul edilmesi hâlinde alacaklı kuruluşlara yaptırılır.

Ancak borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçlular finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınamıyor.

Finansal yeniden yapılandırma ekonomik çıkmazda olan firmalar için geliştirilmiş iyi bir sistem olarak gözükmektedir. Mağduriyetlerin önlenmesinde ve iyi niyetli işletmelerin istihdamı koruyarak sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağı gerçeği kaçınılmazdır. Bu tür yapılandırma ve modellerin devamını bekliyoruz.