Yabancıların Taşınmaz Ediniminde Yetkili Şirketler Tarafından Hazırlanmış, Bağımsız ve Tarafsız Gayrimenkul Değerleme Raporu Zorunluluğu Geldi

Yabancıların Taşınmaz Ediniminde

Yetkili Şirketler Tarafından Hazırlanmış,

Bağımsız ve Tarafsız Gayrimenkul Değerleme Raporu

Zorunluluğu Geldi

 

Vatandaş olmak isteyen yabancılar için uygulanan, Lisanslı Değerleme Firmalarınca Hazırlanmış Değerleme Raporu hizmeti son düzenlemelerle tüm yabancı alımlarında hazırlanması gerekli belgeler arasına alındı. Uygulama ile Türkiye‘de yabancı alımlarında daha güvenli

bir ortam yaratılması bekleniyor

 

19.09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yabancıların Türk vatandaşlığını kazanabilmeleri için 250.000 dolar değerinde taşınmaz satın almaları yeterli olacak. Daha öncesinde 1.000.000 dolar olan minimum satın alma bedeli, yeni yönetmelikte 250.000 dolara düşürülmüştür.

 

Gayrimenkul değerleme şirketleri alım-satımda rapor hazırlayacak

Gayrimenkulün tapuda beyan edilen değerinin 250.000 doların üzerinde olup olmadığını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Değerleme şirketleri ve BDDK listesinde yer alan Gayrimenkul Değerleme şirketleri tarafından hazırlanmış değerleme raporlarınca onaylanır deniliyor.

 

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayınlanan 15.02.2019 tarih 2019/1 Sayılı Genelge ile yabancı uyruklu kişilerin gerek alıcı, gerek satıcı olarak taraf olduğu bütün satış işlemlerinde taşınmazın piyasa değerini gösteren değerleme raporu zorunluluğu getirildi. Yeni düzenlemelerle yabancılar için taşınmaz ediniminde doğruluğun ve güvenilirliğin artmasını bekliyoruz. Alım ve satımlarda Lisanslı Değerleme Firmalarınca hazırlanmış Değerleme Raporları ile Türkiye'nin marka değerinin yabancı yatırımcı nezdinde daha güvenli hala getirilmesinin amaçlandığını düşünüyoruz.

 

4 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli oldu

4 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olan olan uygulama ile yabancıların her türlü alım satımlarında lisanslı değerleme kuruluşlarınca hazırlanacak değerleme raporları zorunlu hale gelecek.

 

Vatandaşlık için alınan mülk en az 250.000 dolar olmalı

Bu amaçla hazırlanan değerleme raporlarının BDDK resmi sitesinde yer alan Gayrimenkul Değerleme şirketleri tarafından hazırlanmış olması gerekiyor. Eğer vatandaşlık başvurusu yapılacaksa mülkün değerinin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki alımlarda en az 250.000 dolar ve üzeri değerde olması gerekli. Düzenlemelere göre söz konusu değerleme raporlarının süresi 3 ay geçerli.  Diğer yandan, eğer taşınmazın tapu kayıtları üzerinde ipotek varsa ipotek bedeli düşülerek kalan kısımları değerleme raporuna yazılması gerekiyor. Bu durum üzerinde kısıtlama olan mülklerin satışında önemli bir unsur. Bu sayede yabancı satın alımlarının en azından 250.000 dolarlık kısmının nakit olması gerekliliği ortaya çıkıyor. 

 

 

 

Yatırım yelpazesi çeşitlenmeye başladı

Bu alanda uzun yıllardır hizmet veren EVA Gayrimenkul Değerleme, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı tecrübesiyle sektörde lisanslı bir değerleme şirketi olarak bağımsız ve tarafsız şekilde  değerleme raporları hazırlanması hizmeti de veriyor. Farklı dile çevrilebilen taşınma değerleme raporları ile Türkiye‘de yatırım yapacak yabancılara yol gösteren EVA Gayrimenkul Değerleme, bu alanda değerleme ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. EVA Gayrimenkul Değerleme, son dönemde hazırladığı değerleme raporlarında yabancıların sadece konut değil, dükkân gibi yatırımlara da ilgi göstermeye başladığını belirtiyor.