İstanbul'da Semt İsimleri Nerden Geliyor 9

Beylerbeyi  III. Murat devri beylerbeylerinden Mehmet Paşa’nın yalısını bulunduğu için köye bu ad verilmiştir.