Mart Ayı Sonu İtibariyle Konut Satışları Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre %22,9 Azaldı

Mart Ayı Sonu İtibariyle Konut Satışları Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre %22,9 Azaldı

 

2021 Şubat ayında 111 bin 241 adet konut satıldı

2021 yılı Mart ayında gerçekleşen konut satışlarına baktığımızda 111.241 adet konutun satılmış olduğunu görüyoruz. 2020 yılının Mart ayında gerçekleşen 108.670 dolayındaki satış adedine kıyasla yaklaşık % 2,4 oranında artış yaşandı.

Kıyaslamayı Mart sonu itibatiyle yapacak olursak; 2021 yılı Mart ayı sonu itibariyle 263.050 adet konut satıldı. İki yılı kıyasladığımızda bu yıl 2020 yılının aynı dönemine göre yaklaşık %22,9 oranında düşüş yaşandı. 2020 yılı Mart ayı sonu itibariyle 2019 yılı aynı dönemini kıyaslayacak olursak yaklaşık %33 oranında artış yaşanmıştı.

İpotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 49,65 oranında azaldı

İpotekli satışlar 2021 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 49,65 oranında azalarak 21.815 adet olarak açıklandı. Mart ayında, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %19,6 olarak gerçekleşti. 2021 yılı Mart sonu itibariyle  baktığımızda gerçekleşen toplam ipotekli konut satışları 2020 yılının aynı döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışlarına kıyasla  yaklaşık %63,5 oranında düşüş gösterdi. Bu rakamlar bize geçen sene Covit 19 dönemi başladığı ilk ay olan Mart sonu ile bugün arasında piyadadaki değişimi de göstermesi açısında önemli. 2020 yılı Mart ayı sonu itibariyle gerçekleşen kümüle konut satışlarının içinde ipotekli satışların oranı %17,9 mertebelerinde bir önceki yılda bu oran %37,9 civarındaydı.

Mart Ayında 33 bin 365 adet konut ilk defa el değiştirdi

Bir başka önemli veri de ilk satışlar, Mart ayında gerçekleşen ilk el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 oranında düşerek 33.365 adet açıklandı. Mart ayında, toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %30,6 olarak gerçekleşti.

2021 yılı Mart ayı sonu itibariyle gerçekleşen kümüle ilk el konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 25,2 oranında düşerek 80.370 adet açıklandı. Mart ayı sonu itibariyle toplam konut satışları içinde ilk el satışların oranı %30,6 civarında seyretti. 2020 yılı aynı döneminde bu oran %31,5 oranındaydı. Bu rakamlarda oransal değişiklik olmasa da mutlak değer olarak düşüşü görebiliyoruz. İlk satış adedi 107 binden 80 bine düşmüş durumda. Azalmayı imalatı devam eden inşaat stoğunun artmamasına yani devam eden inşaatların çok azalmasına bağlayabiliriz.

İstanbul, İzmir ve Ankara özelinde bakacak olursak; 2021 Mart sonu itibariyle kümüle konut satışlarının, 2020 yılı aynı dönemine nazaran İstanbul’da yaklaşık % 19,1 oranında, İzmir’de %30,2, Ankara’da ise %32,7 oranında azaldığı görülmektedir.

Mart ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen senin aynı dönemine göre %39,9 arttı.

Yabancılara yapılan konut satışı 2021 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %39,9 oranında artarak 4.248 adet açıklandı. Mart ayında ilk sırayı 2.119 konut satışı ile İstanbul aldı.

2021 yılı Mart ayı sonu itibariyle yabancılara yapılan konut satışlarına baktığımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlar %9,7 oranında azalarak 9.887 adet açıklandı. 2021 yılı Mart ayı sonu itibariyle yabancıya satılan kümüle konut adedinin toplam satışlar içindeki oranı %3,8 oranındadır. 2020 yılı aynı döneminde bu oran %3,2’idi.  Aslında tüm rakamlara baktığımızda genel dinamiklerde 2019 senesi andıran bir tablo ile karşılaşıyoruz. Ama piyasa gerçekleri ile irdelediğimizde fiyatların ciddi arttığını görebiliyoruz, imalatta ciddi bir durağanlık yaşayan inşaat sektörü arz ve talep dengesinde sıkıntı yaşıyor bu da fiyatlara etkiliyor. Her ne kadar konut alım gücü düşse de eskiye göre az miktarda olsa devam eden talep yüzünden fiyatlar yukarı çıkıyor, eskaza faizler düşüp talep artsa fiyatları durdurmak mümkün olamayacak gibi duruyor.