Adım Adım İmar Barışı Danışmanlığı

ADIM ADIM İMAR BARIŞI DANIŞMANLIĞI

 

-Eva Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak, imar barışında ne kadarlık süredir danışmanlık hizmeti veriyoruz,  ekibiniz kaç kişilik?

 

İmar barışı süreci sektörümüz için yeni gündem de olan ve kısmi süreli bir süreçtir. Şirketimiz bünyesinde Proje Geliştirme ve Danışmanlık Departmanı altında “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği”nin 6 Haziran 2018 tarihinde yayınlanması akabinde hızlıca imar barışına yönelik danışmanlık hizmetini başlatmış olduk. İmar barışı konusunda proje bazlı ekipler oluşturarak hizmet vermekteyiz. Ekiplerimiz gayrimenkullerin niteliğine göre 5-8 kişilik gruplardan oluşmaktadır.

 

-Danışmanlarımız, gayrimenkul uzmanı mı yoksa avukat mı?

 

Gayrimenkullerin hilaflı durumuna göre birçok meslek grubundan uzmanlarla birlikte hizmet vermekteyiz. İmar barışı özü itibari ile gayrimenkullerin yasal statülerinin teknik açıdan değerlendirilerek mevcut durumlarının karşılaştırılıp, farklılığın net olarak tanımlanması ve doğru alansal büyüklüklerin beyan edilmesi esasına dayanmaktadır. Bu sebeple çalışmalarımızda mimarlar ve harita mühendisleri ağırlıklı olmakla birlikte avukatlardan da ciddi destek almaktayız.

 

-Danışmanlık ücretimiz ve verdiğiniz hizmetler nedir?

 

Danışmanlık ücretleri gayrimenkullerin tiplerine ve alansal büyüklüklerine göre değişmekte olup, müşterilerimizden aldığımız vekâletname ile imar barışına yönelik yapı kayıt belgesi alımı için gerekli olan tüm bilgi ve belgelerin resmi kurumlardan alınarak derlenmesi, gayrimenkulün yerinde yapılan ölçümleri ile resmi kurumdan temin edilen belgelerin kıyaslanarak aykırılığın tespiti, doğru alansal büyüklüğün beyanı için altlığın oluşturulması, müşterilerimizin talep etmesi durumunda mülk özelinde ihtiyaç duyuluyorsa cins değişikliği işlemlerinin yapılması işlemleri ile birlikte başvuru sürecindeki tüm aşamaları tamamlayarak süreç yönetimi yapmaktayız.

 

 

-İmar Barışı için eksiksiz hangi belgeleri vermek gerekiyor? Listeleyebilir misiniz?

 

Başvuru yapmaya karar verilmesi akabinde aşağıdaki bilgi ve belgelerin temin edilmesi gerekmektedir.

1) E-devlet şifresi

2) Geçerli bir cep telefonu numarası

3) Geçerli bir e-posta adresi

4) Beyan edilecek yapının adresi

5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

 

 

 

 

 

-Başvuru yaparken ilk adım nedir? Bakanlığa mı yoksa e-devlet üzerinden mi başvuru yapılması gerekiyor? Adım adım yazabilir misiniz?

 

Başvuru aşamasında öncelikli olarak gayrimenkulün aykırılıklarının alansal ve şekilsel olarak tanımlanmış olması gerekmektedir. Beyana konu alan tespiti işleminin tamamlanması akabinde mülk sahipleri veya yetkilendirdiği kişiler E-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması ile müracaatta bulunulabileceği gibi kurum ve kuruluşlara başvuru yapılarak da müracaatta bulunulabilir.

 

Yapı Kayıt Belgesi formu doldurulmasında aşağıdaki bilgilere ihtiyaç duyulacak olup, bu alanların doldurulması ile sistem tarafından yapı kayıt belgesi için harç hesaplaması yapılmaktadır.

 

 

 • Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)
 • Yapıdaki konut ve işyeri sayısı
 • İlgili belediyesinden alınacak Emlak Vergisine Esas Arsa/Arazinin birim değeri (TL/m2)
 • Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)
 • Sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek yapı sınıfı
 • İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
 • Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı jpg, jpeg veya png olmalıdır.)

 

-Son başvuru tarihi ne zaman?

 

Yapı Kayıt Belgesi için müracaatın 31/10/2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

-İmar barışında en çok hangi hatalar yapılıyor? Başvurularda hangi belgelere dikkat edilmesi şart?

 

İmar barışında en çok hata yapılan konu beyan edilen alanın tespiti ve bunun şematik olarak gösterimidir. Burada bizler mutlaka kurumsal şirketlerden konu hakkında destek alınmasını, ölçümlerin LİHKAP ve özel harita mühendislik büroları tarafından yapılarak zemin tespit tutanağı ile kayıt altına alınmasını tavsiye etmekteyiz.

 

-Hangi durumlarda imar barışı iptali söz konusu?

 

6 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği”nde Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenemeyecek alanlara ilişkin tanımlama yapılmış olup, bu alanlara yönelik belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda “Yapı Kayıt Belgesi” iptal edilerek, belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınır.

 

Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenemeyecek alanlara ilişkin sınırlama aşağıda yer almaktadır:

 

 1. 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde, 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda,
 2. İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda,
 3. 19/5/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda,
 4. Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde,
 5. Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde, bulunan yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemez.

 

-Başvuruda yatırılan paranın, imar barışı ret yediği takdirde, mülk sahibine geri iadesi var mı?

 

Yapı Kayıt Belgesi’nin iptal edilmesi durumunda, belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınarak, Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak yatırılmış olan bedel iade edilmez ve belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulur.

 

Hazırlayan:  Evren Tüfekçi

Kıdemli Müdür, Proje Değerleme ve Danışmanlık