%18 KDV Oranına Tabi Konutların KDV’si %8’e Düştü

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Balsarı, 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 8/9/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre %18 KDV oranına tabi konutların 31/03/2017 tarihine kadar teslimlerinde vergi oranının %8'e indirildiğini kaydediyor.

 

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Balsarı, bugüne değin büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanunu’nun 29'uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim metrekare vergi değeri 1.000 TL ve üzerinde olan 150 m2'nin üzerinde olan konutlarla net alanı 150 m2'ye kadar konutların tesliminde %18 vergi oranı uygulandığını belirtiyor. Balsarı, kanunda yapılan değişiklikle 31/03/2017 tarihine kadar söz konusu konutların teslimlerinde KDV oranının artık %8 olarak uygulanacağını belirtiyor.

 

Yatırımcıyı rahatlatan KDV oranı

Kanunda yapılan değişikliğin önemi hakkında Balsarı şunları söylüyor: “Daha öncesinde İstanbul ve tüm Türkiye'de rayiçleri metrekare bazında 500 TL olan arsalarda  %1,  metrekaresi 500-1.000 TL aralığında olan arsalarda % 8, metrekaresi 1.000 TL ve üzeri olan arsalarda ise %18 KDV getirilmişti. Sonuç olarak İstanbul'da 1.000 TL altında arsa bulma şansı düşük olduğu için yeni yapılan projelerde KDV oranı büyük çoğunlukla yüzde 18'e yükseltilmişti. Eskiden beri yürürlükte olan KDV'de 150 metrekarenin üzerindeki dairelerde KDV yüzde 18'di. Sektörün en önemli problemleri arasında yer alan arsa rayicine bağlı KDV problemi yeni düzenlemeyle olması gerektiğini düşündüğümüz oranlara indi. Sonuç olarak, yeni düzenleme sayesinde KDV oranı konut alım cazibesini arttıracak bir orana indirilmiş oldu. Bu da önümüzdeki dönemde yatırımcının yüzünü güldüreceğe benziyor.”