İstanbul Markalı Konut Sektör Raporu, Aralık 2012 Çalışması Yayınlandı

İstanbul Markalı Konut Sektör Raporu, Aralık 2012 Çalışması EVA Gayrimenkul Değerleme tarafından tamamlanmıştır.  Rapor İstanbul konut sektöründe geleceğe ışık tutuyor…

Çalışma kapsamında İstanbul’da yer alan “markalı” diye nitelendirebileceğimiz 621 adet projenin anlık detaylı pazar araştırması yapılmıştır. Raporda incelenen konut adedi 317.649 olup, konut projelerinin detaylı künyelerini de içeren raporumuz ekleri ile birlikte yaklaşık 650 sayfadan oluşmaktadır. Raporda İstanbul konut piyasasının bugünkü durumu incelenmiş, fiyatların şirketimiz tarafından Nisan 2011 senesinde hazırladığımız markalı konut sektörü raporu ile arasındaki değişim analiz edilmiştir. Böylece konut bölgelerinin yaklaşık 18 aylık değer artışı tespit edilmiştir. Ayrıca  ilçelere göre markalı konut stoku irdelenmiş, ilçelerin toplam konut stokuna oranı analiz edilmiştir. İstanbul’da en fazla markalı konut olan ilçeler ve konut stoku içindeki yüzde payları ortaya konulmuştur.

Şehirdeki bağlantı projeleri, yapılmış ihaleler ve kentsel dönüşüm bölgeleri makro ölçekte ortaya konulmuştur. Bunun yanı sıra demografik güncellemeler, değişen yaşam koşullarının konut sektörüne olası etkileri, sektöre direkt etki eden yasal gelişmeler, yenileme projelerinin güncel durumu da rapor kapsamında ele alınmıştır. Geçmiş ve planlanan gelecek bir araya getirilmiş profesyonel görüşlerimizle birleştirilmiş ve gelecekteki şehrin gelişim zamanı öngörülmüş ve  5-10-15 yıllık perspektifte şehrin hangi bölgelerinin gelişme potansiyeli barındırdığı dayanakları ile birlikte ortaya konulmuştur.

Rapor, gelişme öngörüleri ile birlikte yatırım noktalarına işaret etmekte, proje geliştiricilerin ihtiyaç duyduğu markalı konut sektörü bilgilerini sunmaktadır.  

Talep edilmesi durumunda raporumuzun tanıtım dokümanını ve tarafınıza teklif dosyasını size iletmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla,

Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş

Araştırma ve Raporlama Ekibi

 

Raporu Temin Etmek için Kontak bilgileri

E-Posta: mail@evagyd.com  Tel: 0216 665 36 36 www.evagyd.com

 

Gökçen TAŞKIN (Araştırma ve Raporlama Koordinatörü) Tel: 0216 665 36 33

e-posta: gokcentaskin@evagyd.com