İyi Gayrimenkul Yatırımcısı Olmak 2

Alacağınız gayrimenkulün bulunduğu bölgenin kimliği çok önemlidir. Çevrede yakın ve orta vadeye yönelik mevcut veya yapılmakta olan projeler ve ünite sayıları, bölgedeki
arz-talep dengesinin belirlenmesinde çok önemli rol oynar. Alınan ya da alınması düşünülen gayrimenkulün, hangi projenin içerisinde kaldığı, yasallığı, sosyal imkânları ve
fiyat segmentleri yatırımı belirleyen önemli faktörlerdendir.