İstanbul'da Semt İsimleri Nerden Geliyor 12

III.Selim vezirlerinden Haydar Paşa'nın yaptırdığı kışladan sonra bu semte #Haydarpaşa denilmiştir.