2017 Eylül sonu itibariyle konut satışlarında son bir yıllık artış %10,1

2017 Eylül sonu itibariyle konut satışlarında son bir yıllık artış %10,1

 

2017 Eylül ayında 140 bin 298 adet konut satıldı

2017 yılı Eylül ayında konut satışlarına baktığımızda 140.298 adet konutun satılmış olduğunu görüyoruz. 2016 yılının Eylül ayında gerçekleşen 108.918 dolayındaki satışa kıyasla  %28,8 oranında artış yaşandı.

 

Kıyaslamayı Eylül sonu itibatiyle yapacak olursak; iki yılı kıyasladığımızda bu yıl yaklaşık %10,1 oranında artış görülüyor. Eylül sonu itibariyle 2016 yılı aynı dönemiyle  2015 yılı aynı dönemini kıyaslayacak olursak yaklaşık %0,1‘lik bir azalma yaşanmıştı.

Yıl*

Toplam Satışlar (Adet)

İpotekli Satışlar (Adet)

İpotekli Satışların Toplam Satışlar İçindeki Oranı (%)

2014 Eylül

831.287

275.200

33,1%

2015 Eylül

936.615

337.556

36,0%

2016 Eylül

935.811

303.381

32,4%

2017 Eylül

1.030.728

363.227

35,2%

 

*Eylül  sonu itibariyle kümüle toplam

2017 yılı Eylül sonu itibariyle yapılan toplam ipotekli konut satışları 2016 yılının aynı döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışlarına kıyasla  yaklaşık %19,7 oranında arttı. 2017 yılı Eylül ayı sonu itibariyle gerçekleşen toplam konut satışlarının içinde ipotekli satışların oranı %35,2 mertebelerinde bir önceki yılda bu oran %32,4 civarındaydı.

Yıl*

Toplam Satışlar (Adet)

İlk Satışlar (Adet)**

İlk Satışların Toplam Satışlar İçindeki Oranı (%)

2014 Eylül

831.287

383.083

46,1%

2015 Eylül

936.615

423.095

45,2%

2016 Eylül

935.811

434.750

46,5%

2017 Eylül

1.030.728

476.689

46,2%

 

*Eylül sonu itibariyle kümüle toplam

**Bir mülkün ilk el değiştirmesi, ilk sahipliliği.

Bir başka önemli veri de ilk satışlar, 2017 yılı Eylül ayı sonu itibariyle gerçekleşen ilk satışların, toplam satışlar içindeki oranı %46,2 civarında. 2016 yılı aynı döneminde bu oran %46,5’idi.

İstanbul, İzmir ve Ankara özelinde bakacak olursak; Konut satışları 2017 Eylül ayı sonu itibariyle, 2016 yılı aynı dönemine nazaran İstanbul’da yaklaşık %6,67 oranında, Ankara %12,26 oranında, İzmir’de ise %8,31 oranında artış göstermiştir.

 

YABANCIYA KONUT SATIŞI*

Türkiye Toplam Yabancı (Adet)

Toplam Satış İçinde Yabancı Payı

2013

8.263

0,96%

2014

13.611

1,64%

2015

16.192

1,73%

2016

13.210

1,41%

2017

15.241

1,48%

       
 

* Eylül sonu itibariyle yıllık kümüle değer

 

2017 Eylül ayı sonu itibariyle yabancıya satılan toplam konut adedi 15.241’dir.

 2017 yılı Eylül ayı sonu itibariyle yabancıya satılan konut adedinin toplam satışlar içindeki oranı %1,48. 2016 yılı aynı döneminde bu oran % 1,41’dir.