2017 Ekim sonu itibariyle konut satışlarında son bir yıllık artış %8,2

2017 Ekim ayında 122 bin 882 adet konut satıldı

2017 yılı Ekim ayında konut satışlarına baktığımızda 122.882 adet konutun satılmış olduğunu görüyoruz. 2016 yılının Ekim ayında gerçekleşen 130.274 dolayındaki satışa kıyasla  %5,7 oranında azalma yaşandı.

 

Kıyaslamayı Ekim sonu itibatiyle yapacak olursak; iki yılı kıyasladığımızda bu yıl yaklaşık %8,2 oranında artış görülüyor. Ekim sonu itibariyle 2016 yılı aynı dönemiyle  2015 yılı aynı dönemini kıyaslayacak olursak %2,4‘lik bir artış yaşanmıştı.

Yıl*

Toplam Satışlar (Adet)

İpotekli Satışlar (Adet)

İpotekli Satışların Toplam Satışlar İçindeki Oranı (%)

2014 Ekim

926.932

309.651

33,4%

2015 Ekim

1.040.713

365.552

35,1%

2016 Ekim

1.066.085

351.491

33,0%

2017 Ekim

1.153.610

401.820

34,8%

 

*Ekim  sonu itibariyle kümüle toplam

2017 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kıyasla %19,8 oranında azalma yaşanarak 38.593 oldu. 2017 yılı Ekim sonu itibariyle  baktığımızda yapılan toplam ipotekli konut satışları 2016 yılının aynı döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışlarına kıyasla  yaklaşık %14,3 oranında arttı. 2017 yılı Ekim ayı sonu itibariyle gerçekleşen kümüle konut satışlarının içinde ipotekli satışların oranı %34,8 mertebelerinde bir önceki yılda bu oran %33,0 civarındaydı.

Yıl*

Toplam Satışlar (Adet)

İlk Satışlar (Adet)**

İlk Satışların Toplam Satışlar İçindeki Oranı (%)

2014 Ekim

926.932

427.582

46,1%

2015 Ekim

1.040.713

473.659

45,5%

2016 Ekim

1.066.085

496.427

46,6%

2017 Ekim

1.153.610

533.683

46,3%

 

*Ekim sonu itibariyle kümüle toplam

**Bir mülkün ilk el değiştirmesi, ilk sahipliliği.

Bir başka önemli veri de ilk satışlar, Ekim ayında gerçekleşen ilk satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 azalarak 56.994 oldu. 2017 yılı Ekim ayı sonu itibariyle  gerçekleşen kümüle ilk satışlar ise %7,5 oranında artış gösterdi ve toplam satışlar içindeki oranı %46,3 civarında seyretti. 2016 yılı aynı döneminde bu oran %46,6’idi.

İstanbul, İzmir ve Ankara özelinde bakacak olursak; Konut satışları 2017 Ekim ayı sonu itibariyle, 2016 yılı aynı dönemine nazaran İstanbul’da yaklaşık %5,81 oranında, Ankara %8,66 oranında, İzmir’de ise %6,31 oranında artış göstermiştir.

 

YABANCIYA KONUT SATIŞI*

Türkiye Toplam Yabancı (Adet)

Toplam Satış İçinde Yabancı Payı

2013

9.284

0,99%

2014

15.417

1,66%

2015

18.428

1,77%

2016

14.776

1,39%

2017

17.918

1,55%

 

* Ekim sonu itibariyle yıllık kümüle değer

 

2017 Ekim ayı sonu itibariyle yabancıya satılan toplam konut adedi 17.918’dir.

 2017 yılı Ekim ayı sonu itibariyle yabancıya satılan konut adedinin toplam satışlar içindeki oranı %1,55. 2016 yılı aynı döneminde bu oran % 1,39’dur.