2017 Ağustos Sonu İtibariyle Konut Satışlarında Son Bir Yıllık Artış %7,7

2017 Ağustos sonu itibariyle konut satışlarında son bir yıllık artış %7,7

 

2017 Ağustos ayında 120 bin 198 adet konut satıldı

2017 yılı Ağustos ayında konut satışlarına baktığımızda 120.198 adet konutun satılmış olduğunu görüyoruz. 2016 yılının Ağustos ayında gerçekleşen 114.751 dolayındaki satışa kıyasla  %4,7 oranında artış yaşandı.

 

Kıyaslamayı Ağustos sonu itibatiyle yapacak olursak; iki yılı kıyasladığımızda bu yıl yaklaşık %7,7 oranında artış görülüyor. Ağustos sonu itibariyle 2016 yılı aynı dönemiyle  2015 yılı aynı dönemini kıyaslayacak olursak %2,0‘lık bir azalma yaşanmıştı.

Yıl*

Toplam Satışlar (Adet)

İpotekli Satışlar (Adet)

İpotekli Satışların Toplam Satışlar İçindeki Oranı (%)

2014 Ağustos

715.501

232.056

32,4%

2015 Ağustos

844.132

308.872

36,6%

2016 Ağustos

826.893

261.298

31,6%

2017 Ağustos

890.430

322.693

36,2%

 

*Ağustos sonu itibariyle kümüle toplam

2017 yılı Ağustos sonu itibariyle yapılan toplam ipotekli konut satışları 2016 yılının aynı döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışlarına kıyasla  yaklaşık %23,5 oranında arttı. 2017 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle gerçekleşen toplam konut satışlarının içinde ipotekli satışların oranı %36,2 mertebelerinde bir önceki yılda bu oran %31,6 civarındaydı.

Yıl*

Toplam Satışlar (Adet)

İlk Satışlar (Adet)**

İlk Satışların Toplam Satışlar İçindeki Oranı (%)

2014 Ağustos

715.501

330.044

46,1%

2015 Ağustos

844.132

379.762

45,0%

2016 Ağustos

826.893

383.778

46,4%

2017 Ağustos

890.430

406.670

45,7%

 

*Ağustos sonu itibariyle kümüle toplam

**Bir mülkün ilk el değiştirmesi, ilk sahipliliği.

Bir başka önemli veri de ilk satışlar, 2017 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle gerçekleşen ilk satışların, toplam satışlar içindeki oranı %45,7 civarında. 2016 yılı aynı döneminde bu oran %46,4’idi.

İstanbul, İzmir ve Ankara özelinde bakacak olursak; Konut satışları 2017 Ağustos ayı sonu itibariyle, 2016 yılı aynı dönemine nazaran İstanbul’da yaklaşık %3,06 oranında, Ankara %11,16 oranında, İzmir’de ise %6,29 oranında artış göstermiştir.

 

YABANCIYA KONUT SATIŞI*

Türkiye Toplam Yabancı (Adet)

Toplam Satış İçinde Yabancı Payı

2013

7.238

0,95%

2014

11.754

1,64%

2015

14.424

1,71%

2016

11.934

1,44%

2017

13.005

1,46%

 

* Ağustos  sonu itibariyle yıllık kümüle değer

 

2017 Ağustos ayı sonu itibariyle yabancıya satılan toplam konut adedi 13.005’dir.

 2017 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle yabancıya satılan konut adedinin toplam satışlar içindeki oranı %1,46. 2016 yılı aynı döneminde bu oran % 1,44’dür.