İstanbul'da Semt İsimleri Nerden Geliyor 8

Balat, Rumca saray anlamına gelen #palation sözcüğünden geldiği söylenir. Önceleri #İstanbul ’un kapılarından birine verilen bu ad, sonraları semtin adı olmuştur.