İstanbul'da Semt İsimleri Nerden Geliyor 5

Ayazağa semti ismini yeniçeri kethudası Ayaz Ağa'nın çiftliğinden almıştır. Abdülaziz döneminde buraya yaptırılan saray bugün binicilik okulu olarak kullanılmaktadır.