2017 Mayıs Ayında 116 bin 558 Adet Konut Satıldı

2017 Mayıs sonu itibariyle konut satışlarında son bir yıllık artış %6,1

 

2017 Mayıs ayında 116 bin 558 adet konut satıldı

2017 yılı Mayıs ayında konut satışlarına baktığımızda 116.558 adet konutun satılmış olduğunu görüyoruz. 2016 yılının Mayıs ayında gerçekleşen 114.800 dolayındaki satışa kıyasla  %1,5 oranında artış yaşandı.

 

Kıyaslamayı Mayıs sonu itibatiyle yapacak olursak; iki yılı kıyasladığımızda bu yıl yaklaşık %6,1 oranında artış görülüyor. Mayıs sonu itibariyle 2016 yılı aynı dönemiyle  2015 yılı aynı dönemini kıyaslayacak olursak %0,04‘lük bir artış yaşanmıştı.

Yıl*

Toplam Satışlar (Adet)

İpotekli Satışlar (Adet)

İpotekli Satışların Toplam Satışlar İçindeki Oranı (%)

2014 Mayıs

431.840

133.777

31,0%

2015 Mayıs

524.423

201.594

38,4%

2016 Mayıs

524.612

164.713

31,4%

2017 Mayıs

556.784

210.165

37,7%

* Mayıs sonu itibariyle yıllık kümüle değer.

     
 

 

2017 yılı Mayıs sonu itibariyle yapılan toplam ipotekli konut satışları 2016 yılının aynı döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışlarına kıyasla  yaklaşık %27,6 oranında arttı. 2017 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle gerçekleşen toplam konut satışlarının içinde ipotekli satışların oranı %37,7 mertebelerinde bir önceki yılda bu oran %31,4 civarındaydı.

Yıl*

Toplam Satışlar (Adet)

İlk Satışlar (Adet)**

İlk Satışların Toplam Satışlar İçindeki Oranı (%)

2014 Mayıs

431.840

199.223

46,1%

2015 Mayıs

524.423

231.719

44,2%

2016 Mayıs

524.612

242.811

46,3%

2017 Mayıs

556.784

250.790

45,0%

* Mayıs sonu itibariyle yıllık kümüle değer.

     

**Bir mülkün ilk el değiştirmesi, ilk sahipliliği.

     
 

 

Bir başka önemli veri de ilk satışlar, 2017 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle gerçekleşen ilk satışların, 2017 Mayıs ayı sonu itibariyle gerçekleşen satışların toplam satışlar içindeki oranı %45 civarında. 2016 yılı aynı döneminde bu oran %46,3’idi.

İstanbul, İzmir ve Ankara özelinde bakacak olursak; Konut satışları 2017 Mayıs ayı sonu itibariyle, 2016 yılı aynı dönemine nazaran İstanbul’da yaklaşık %0,46 oranında azalmış, Ankara %13,06 oranında, İzmir’de ise %5,43 oranında artış göstermiştir.

 

YABANCIYA KONUT SATIŞI*

Türkiye Toplam Yabancı (Adet)

Toplam Satış İçinde Yabancı Payı

2013

4.451

0,94%

2014

6.804

1,58%

2015

8.097

1,54%

2016

7.835

1,49%

2017

7.669

1,38%

*Veri Kaynak :Tuik

   

* Mayıs sonu itibariyle yıllık kümüle değer.

   
 

 

2017 Mayıs ayı sonu itibariyle yabancıya satılan toplam konut adedi 7.669’dir.

 2017 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle yabancıya satılan konut adedinin toplam satışlar içindeki oranı %1,38. 2016 yılı aynı döneminde bu oran % 1,49’dir. Yıl içinde gerçekleşen gelişmeler yabancıya yapılan satışların düşmesinde bir etken.