Torbalı'da Konut Sektörü Hızlanıyor

Torbalı’da sanayi gelişimiyle birlikte

konut sektörü de hızlanıyor

 

EVA Gayrimenkul Değerleme’nin İzmir Torbalı bölgesinde gerçekleştirdiği araştırma, bölgede sanayi gelişimine paralel olarak yapılaşmanın hız kazandığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre yeni konut projelerinde metrekare fiyatları 2.000-2.700 TL arasında değişiyor. Sanayisi hızlı gelişen bölgede sanayi arsası fiyatlarının ise Menderes bölgesinde 450-550 TL,  Torbalı genelinde ise 250-450 TL arasında olduğu belirtiliyor.

 

EVA Gayrimenkul Değerleme İzmir Bölgesi Yönetici Yardımcıları Efe Can Altınbaş ve Taşkın Duman, İzmir Torbalı aksını mercek altına aldıkları araştırmada, bölgede sanayi gelişiminin yerleşik bir hal aldığını ve özellikle son üç yılda önemli sanayi tesislerinin kurulduğunu belirtiyorlar. Bölgede üç organize sanayi bölgesi, iki sanayi sitesi ve geniş sanayi alanlarının bulunduğunu belirten uzmanlar, banliyö tren sistemi İZBAN’ın faaliyete geçmesiyle de Torbalı’da önemli bir değer artışı görüldüğünü kaydediyorlar. Uzmanlar, toplu taşımanın güçlü bir şekilde faaliyete geçmesine paralel olarak Torbalı’nın hızlı bir yapılaşma sürecine girdiğini söylüyorlar.

 

Fiyat aralığı 2.000-2.700 TL arası

Bölgedeki yeni konut projelerinin gayrimenkul çıtasını yukarıya çektiğini belirten uzmanlar, Torbalı merkezinde hastane çevresindeki konut projelerinin ağırlıklı olarak tekil bina olarak inşa edildiğini belirtiyorlar. Ancak uzmanlar, son dönemde site tarzında, havuzlu ve yüksek yapı standartlarında projelerin de başladığını belirtiyorlar.

 

Efe Can Altınbaş, Torbalı merkezinde orta kalitede inşa edilen konutların birim metrekare değerlerinin 1.800 ila 2.000 TL arasında değiştiğini kaydediyor. Altınbaş, lüks konut projelerinde ise birim metrekare fiyatlarının 2.700 TL’ye kadar yükseldiğini ifade ediyor. Menderes ilçesinde ise daha ziyade küçük daire tipinde konut üretildiğini belirten Altınbaş, bu projelerde daire metrekarelerinin 2.200 TL civarında olduğunu dile getiriyor. Altınbaş, geliştirilen konut projelerinin ağırlıklı olarak orta gelir grubuna seslendiğini söylüyor.

 

Sanayi arsası fiyatları yükseliyor

Menderes ve Torbalı ilçelerinde sanayi sektörünün durumunu da değerlendiren Altınbaş, önemli bir bölümü baraj koruma kuşağı altında olan Menderes’te büyük sanayi alanlarının bulunmadığını, ilçenin kuzeyinde ise imar sorunlarının çözüldüğünü kaydediyor. Altınbaş, bu bölgede metrekare fiyatlarının 450-550 TL düzeyinde olduğunu belirtiyor.

 

Torbalı ilçesinde ise İTOB ve Pancar OSB’lerde arsa tahsisinin tamamlandığını söyleyen Altınbaş, az sayıda boş arsa kaldığını ve doluluk oranının yüksek olduğunu ifade ediyor. Altınbaş, Torbalı bölgesinde sanayi talebinin yüksek olması ve bölgenin mutlak tarım alanı olarak koruma altında olması nedeniyle yeni sanayi arsası üretilmediğini, bu nedenle fiyatların yükseldiğini kaydediyor. Sanayi arsalarının ilçe genelinde 250-450TL civarında olduğunu söyleyen Altınbaş, İTOB OSB’de sanayi arsalarının 300 TL dolayında olduğunu belirtiyor. Altınbaş, Pancar OSB’deki rakamların 460 TL,  Torbalı merkezinin kuzeyindeki sanayi arsalarının ise 300 TL dolayında olduğu bilgisini veriyor..

 

Fırsatlar ve riskler doğru değerlendirilmeli

Hızlı bir değişim içinde bulunan Torbalı’yı riskler ve fırsatlar açısından değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme yönetici yardımcılarından Taşkın Duman ise, bölgede herhangi bir yük limanının olmamasını en önemli dezavantaj olarak görüyor. Taşkın bu konuda şunları kaydediyor: “Sınai faaliyetler için İzmir Alsancak Limanı kullanılıyor. Ancak İzmir Körfezi’nin yüzülebilir nitelikte olması ve kruvaziyer turizme yönelik atılımlarda bulunması nedeniyle Alsancak Limanı’nın yük faaliyetlerine kapatılması gündemde. Henüz alınan kesin bir karar bulunmamasına karşın yük limanının Torbalı aksına daha uzak olan Aliağa’ya taşınması durumunda Torbalı’nın sanayi açısından stratejik avantajı azalacaktır.”

 

Ancak bölgenin önemli avantajlara sahip olduğunu kaydeden Taşkın, bu konuda şu bilgileri veriyor: “Bölgenin en büyük avantajlarından biri halen genişlemeye devam edebilecek nitelikte sanayi alanlarına sahip olması. Henüz sanayi bölgelerinde çalışan birçok kişi ikamet için İzmir’in merkezini tercih ediyor. Ancak Torbalı’nın ulaşım avantajının güçlenmesi ve yapılan projelerdeki kalitenin artması önemli bir avantaj. Yaşam kalitesinin artmaya başlamasına paralel olarak daha çok kişinin çalışacağı bu bölgenin yerleşim için de tercih edilmesi muhtemel olacaktır.”