2017 Temmuz Sonu İtibariyle Konut Satışlarında Son Bir Yıllık Artış %8,16

2017 Temmuz ayında 115 bin 869 adet konut satıldı

2017 yılı Temmuz ayında konut satışlarına baktığımızda 115.869 adet konutun satılmış olduğunu görüyoruz. 2016 yılının Temmuz ayında gerçekleşen 81.343 dolayındaki satışa kıyasla  %42,4 oranında artış yaşandı.

 

Kıyaslamayı Temmuz sonu itibatiyle yapacak olursak; iki yılı kıyasladığımızda bu yıl yaklaşık %8,16 oranında artış görülüyor. Temmuz sonu itibariyle 2016 yılı aynı dönemiyle  2015 yılı aynı dönemini kıyaslayacak olursak %2,67‘lik bir azalma yaşanmıştı.

Yıl

Toplam Satışlar (Adet)

İpotekli Satışlar (Adet)

İpotekli Satışların Toplam Satışlar İçindeki Oranı (%)

2014 Temmuz

609.877

196.718

32,3%

2015 Temmuz

731.669

272.851

37,3%

2016 Temmuz

712.142

224.840

31,6%

2017 Temmuz

770.232

283.950

36,9%

*Temmuz sonu itibariyle kümüle toplam

2017 yılı Temmuz sonu itibariyle yapılan toplam ipotekli konut satışları 2016 yılının aynı döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışlarına kıyasla  yaklaşık %26,3 oranında arttı. 2017 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle gerçekleşen toplam konut satışlarının içinde ipotekli satışların oranı %36,9 mertebelerinde bir önceki yılda bu oran %31,6 civarındaydı.

 

Yıl

Toplam Satışlar (Adet)

İlk Satışlar (Adet)**

İlk Satışların Toplam Satışlar İçindeki Oranı (%)

2014 Temmuz

609.877

281.216

46,1%

2015 Temmuz

731.669

326.544

44,6%

2016 Temmuz

712.142

329.994

46,3%

2017 Temmuz

770.232

350.172

45,5%

*Temmuz sonu itibariyle kümüle toplam

**Bir mülkün ilk el değiştirmesi, ilk sahipliliği.

Bir başka önemli veri de ilk satışlar, 2017 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle gerçekleşen ilk satışların, 2017 Temmuz ayı sonu itibariyle gerçekleşen satışların toplam satışlar içindeki oranı %45,5 civarında. 2016 yılı aynı döneminde bu oran %46,3’idi.

İstanbul, İzmir ve Ankara özelinde bakacak olursak; Konut satışları 2017 Temmuz ayı sonu itibariyle, 2016 yılı aynı dönemine nazaran İstanbul’da yaklaşık %2,55 oranında azalmış, Ankara %12,54 oranında, İzmir’de ise %6,25 oranında artış göstermiştir.

 

YABANCIYA KONUT SATIŞI*

Türkiye Toplam Yabancı (Adet)

Toplam Satış İçinde Yabancı Payı

2013

6.348

0,94%

2014

9.980

1,64%

2015

12.380

1,69%

2016

10.422

1,46%

2017

11.321

1,47%

* Temmuz sonu itibariyle yıllık kümüle değer

 

2017 Temmuz ayı sonu itibariyle yabancıya satılan toplam konut adedi 11.321’dir.

2017 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle yabancıya satılan konut adedinin toplam satışlar içindeki oranı %1,47. 2016 yılı aynı döneminde bu oran % 1,46’dır.