2018 Ocak sonu itibariyle konut satışlarında son bir yıllık artış %1,7

2018 Ocak sonu itibariyle konut satışlarında son bir yıllık artış %1,7

 

2018 Ocak ayında 97 bin 019 adet konut satıldı

2018 yılı Ocak ayında konut satışlarına baktığımızda 97.019 adet konutun satılmış olduğunu görüyoruz. 2017 yılının Ocak ayında gerçekleşen 95.389 dolayındaki satışa kıyasla yaklaşık %1,7  oranında artış yaşandı.

Ocak sonu itibariyle 2017 yılı aynı dönemiyle  2016 yılı aynı dönemini kıyaslayacak olursak yaklaşık %12,8‘lik bir artış yaşanmıştı.

2018 yılı ocak ayında yapılan ipotekli konut satışları 2017 yılının aynı döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışlarına kıyasla  yaklaşık %20,3 oranında azaldı. 2017 yılı ocak ayında gerçekleşen toplam konut satışlarının içinde ipotekli satışların oranı %29,6 mertebelerinde bir önceki yılda bu oran %37,7 civarındaydı.

Bir başka önemli veri de ilk satışlar, 2018 ocak ayında yapılan her iki satıştan biri neredeyse ilk satışlardan oluşuyor, yani bir mülkün ilk el değiştirmesi, ilk sahipliliği.

2018 yılı ocak ayında yapılan ilk satışların 2017 yılının aynı döneminde gerçekleşen ilk satışlara kıyasla  yaklaşık %0,29 oranında arttığını görüyoruz.

2018 yılı ocak ayında gerçekleşen ilk satışların toplam satışlar içindeki oranı %45,73 civarında. 2017 yılı aynı döneminde bu oran %46,3’tü.

İstanbul, İzmir  ve Ankara özelinde bakacak olursak; Konut satışları 2018 ocak ayında, 2017 yılı aynı dönemine nazaran İstanbul’da yaklaşık %3,35 oranında, İzmir’de ise %3,11 oranında artış gösterirken, Ankara’da %9,04 oranında azalma görülmektedir.

2018 ocak ayında yabancıya yapılan toplam konut adedi satışı 1.742. 2018 yılı ocak ayı yabancıya satılan konut adedinin toplam satışlar içindeki oranı %1,80’dir. 2017 yılı aynı döneminde bu oran % 1,45’ti.