Anasayfa   |   İletişim   |   EvaPort   |   GDYS   |   MSYS Türkçe English العربية
Bilgi Kutusu

En Etkin ve En Verimli Kullanım Analizi Çalışması Nedir?

Bir mülkün fiziki olarak inşası imkanlı, yasal olarak geliştirilmesi mümkün, finansal ve ekonomik olarak yapılması anlamlı, en yüksek getiriyi sağlayan kullanımı mülkün “en etkin ve en  verimli” kullanımıdır. Finansal çalışmalar sırasında yukarıda anlamları açıklanan değerleme yaklaşımlarının biri ve/veya birkaçı kullanılabilir.   
  • Bu kullanım ve yaklaşımlar aşağıdaki temel soruların cevaplarını içermelidir:
  • Kullanım makul ve olası bir kullanım mıdır?
  • Kullanım yasal mı ve kullanım için bir yasal hak alabilme olasılığı var mı?
  • Mülk fiziksel olarak kullanıma uygun mu ve/veya uygun hale getirebilir mi?
  • Önerilen fonksiyonlar ve dağılımların kullanımı finansal ve ekonomik  yönden gerçekleştirilebilir mi?
 
Bir mülkün en etkin ve en verimli kullanımı, yukarıdaki kriterler uygulandıktan ve çeşitli alternatif kullanımlar elendikten sonra sonlandırılır. Elemeler sonucunda yukarıdaki kriterlerin hepsini karşılayan ve ekonomik olarak sahibine ve/veya kullanıcısına en fazla getiriyi sağlayan kullanım  “en etkin ve en verimli” kullanım olarak belirlenir.  Ancak mülklerin “en etkin ve en verimli” kullanımı dinamik bir trend izler. Bazen mülkün alternatif kullanımları da aynı ekonomik sonucu verebilir. Bu durumda mal sahibinin tercihleri göz önünde bulundurulur.
 
“En Etkin ve En Verimli Kullanım Analizi” çalışmaları, gayrimenkul için hem yukarıdaki şartları sağlayan ve hem de ekonomik olarak en verimli kombinasyonu sebep sonuçları ile  açıklayan çalışmalardır. Çalışmalar,  beyan edilen varsayımlarla birlikte raporda izah edilir  ve  uzmanın profesyonel görüşü ile birlikte sunulur.