Anasayfa   |   İletişim   |   EvaPort   |   GDYS   |   MSYS Türkçe English العربية
Bilgi Kutusu

Değer Ve Değerleme – Temel Bilgiler

Bir gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki değerinin belirlenmesi amacı ile yapılan çalışmaya  “değerleme”, bu çalışmanın sonucunda tespit edilen kanaate ilişkin rakama ise  “değer” denir.Değerleme Prosesi “Gayrimenkulün değeri ile ilgili kanaatin oluşturulabilmesi için kullanılan sistematik bir prosedürdür.”

1.1.  Değerleme Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

 • Dünyaca kabul görmüş analiz ve tekniklerin kullanılması,
 • Nitelik/kullanım/fayda/gelir ve pazar koşullarının dikkate alınması,
 • Deneyim ve bilgi birikimleri ile bunların harmanlanması,
 • Minimum hata payı ile raporlanması,“Belli bir tarihe dayanması”  gereklidir.
 • Değerleme taleplerinde en yaygın talep Net Bugünkü Değer çalışmalarıdır, bu bağlamda;
 • Gayrimenkul mülkiyetinin/projesinin ileride yaratacağı faydaların bugünkü değeri hesaplanabilir,
 • Veya geçmişe yönelik değerleme çalışmaları yapılabilir.

 

1.2.  Değeri etkileyen ekonomik faktörler

 •  Arz-talep (Rekabet unsuru)
 • İkame
 • Denge
  • Uyumluluk (içsel ve dışsal çevresi ile uyum ve kendi içindeki uyum)
  • Regrasyon/Progresyon(İyi gayrimenkul yanındaki kötünün değerini yükseltir veya tersi)
 • Dış etkenler
 • Azalan ve çoğalan piyasa getirileri
 • Beklenti ve değişim
 • Parselasyon
 • Tevhit/Birleştirme
 • Kullanışlılık
 • Nadir bulunma
 • Arzu (arzu edilen daha değerlidir)
 • Satın alma gücü (ülke GSMH artarsa gayrimenkul fiyatları artar)

 

 1.3. Değerleme ile ilgili yasal düzenlemeler

 • Ülkemizde Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti verecek şirketlerin  listeye alınması, listeden çıkartılması konularında Sermaye Piyasası Kurulu yasal yetkilidir. Kurul , bu şirketlerin ortaklarının, yöneticilerinin ve bu şirketlerde çalışacak değerleme uzmanlarının niteliklerine ilişkin esasları belirler ve şirketlerin faaliyetlerini sürdürürken uyacakları kurallar düzenlenler,
 • Kurulun yetkisi sadece Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerlemesi hizmeti verecek şirketler üzerinde olup, bu kapsamın dışındaki gayrimenkul değerleme şirketlerinin Kurul düzenlemelerine uymak gibi bir zorunluluğu yoktur.